top of page
destil 2 foto.jpeg

DESTIL

El moviment del so

Inicio: Bienvenido

TEMÀTICA

"El Destil " és l’eix vertebrador que dóna joc a la composició de la peça, un procès de destil.lació és aquell que amb la mesura exacata consegueix un producte final amb el millor de la fórmula que permaneix en el temps.

Els sons son creats amb metalls en diferents formes i utilitzarem el procès de la electrònica per enriquirlos.


La destil·lació és un mètode de separació de substàncies químiques basat en les diferents volatilitats que presenten cadascuna. Aquest procés s'utilitza sobretot per a separar o purificar els components d'una mescla. En aquest cas ens proposem mesclar sons i moviments, ens proposem moure els sons amb la intenció de treure'n la part més pura per fer una mescla de cada un dels components el més pura i destil·lada. Partint de la senzillesa per anar a la complexitat.

Contactar
Inicio: Biografía

METODOLOGIA

És un apeça de dansa on el so, el moviment, la veu i la performance actuen dins d'un marc amb una lògica teatral.


Una peça on es troben la música i la dansa, on el so i el moviment flueixen en un mateix nivell de sensibilitat,  en una mateixa idea com a forma d'art.

Els moviments i la veu del ballarí seran part d'aquesta sinfonia treballant al mateix nivell de concressió en la creació per a generar una peça on les diferents arts treballen per obtenir el mateix resultat. 

Contactar
Inicio: Biografía

CONTACTO

Barcelona, España

607497001

¡Gracias por tu mensaje!

Inicio: Contacto
bottom of page